Animal

Membru al regnului Animalia (vezi taxonomie), un grup de organisme pluricelulare, ce diferă de membrii celorlalte două regnuri pluricelulare, plantele şi ciupercile (vezi fungi), prin mai multe trăsături.

În structura organismului animal s-a dezvoltat ţesutul muscular şi, în consecinţă, capacitatea de mişcare (vezi locomoţie), iar sistemul nervos şi cel senzorial sunt mult mai complexe. Spre deosebire de plante, animalele nu-şi pot produce singure hrana si sunt adaptate pentru a o obţine şi digera.

În cazul organismelor animale, peretele celular este absent sau are o structură diferită de cea a organismelor vegetale. Speciile animale însumează aproape trei sferturi din totalul speciilor vii.

Unele organisme unicelulare au atât caracteristici animale, cât şi trăsături vegetale. Vezi alge, artropod, bacterie, cordate, protist, nevertebrat, protozoar, vertebrat.

Anilină

Una dintre cele mai importante baze organice, substanţă din care sunt fabricate multe vopseluri şi medicamente.

Anilină în stare pură este foarte toxică, are o consistenţă uleioasă, incoloră, cu un miros caracteristic. A fost obţinută pentru prima dată în 1826, din indigo. În prezent este preparată sintetic. Este o amină bazică slabă, aromatică şi este parte a numeroase reacţii cu alţi compuşi.

Este utilizată în industria chimică, la producerea cauciucului şi a produselor intermediare, a substanţelor fotografice, a spumelor poliuretanice, a medicamentelor, explozivilor, erbicidelor şi fungicidelor, precum şi a substanţelor folosite la rafinarea petrolului.

Anihilare

În fizică, o reacţie prin care o particulă şi antiparticula ei (vezi antimaterie) se ciocnesc şi dispar.

Prin anihilare se degajă o energie egală cu masa iniţială (m) înmulţită cu viteza luminii (c) la pătrat sau E = mc2, conform teoriei speciale a relativităţii, enunţate de Albert Einstein. Energia se poate manifesta direct sub formă de raze gamma sau se poate transforma reversiv în particule şi antiparticule.

Aniene

Râu din centrul Italiei.

Izvorăşte din Munţii Simbruini, la SE de Roma, şi curge pe o distanţă de 108 km, vărsându-se în Tibru la N de Roma. Nero a creat un grup de lacuri artificiale pe cursul superior al acestui râu, construind în apropiere o vilă, ale cărei ruine au supravieţuit până în prezent.

Aniakchak, Monumentul Naţional ~

Rezervaţie naturală aflată pe coasta de S a Peninsulei Alaska, SUA.

Situată în apropierea lanţului Munţilor Aleutini, are ca punct central un mare crater vulcanic, a cărui ultimă erupţie a avut loc în 1931. Craterul are un diametru mediu de 10 km. În 1978 a fost declarată monument naţional. Are o suprafaţă de 2 440 km2.

Anhui sau Anhwei

Provincie din E Chinei centrale, 63 380 000 loc. (2002).

Înconjurată de provinciile Jiangsu, Zhejiang, Jiangxi, Hubei, Shandong şi Henan, este una dintre cele mai mici provincii ale Chinei, având 139 900 km2. Centrul administrativ este Hefei.

Anhui a fost primul teritoriu din S Chinei care a fost cucerit de dinastia Han încă din 205 Î.Hr. Irigat din abundenţă de râul Huai şi de fluviul Changjiang (Yangtze), a fost centrul agricol al imperiului vreme de mai multe secole. Anhui a fost guvernată de împăraţii dinastiei Ming în sec. XIV-XVII.

În timpul celui de-al Doilea Război Mondial a fost ocupată de Japonia. După război a fost condusă de naţionalişti o scurtă perioadă, înainte de preluarea puterii de către comunişti. În prezent este o zonă agricolă foarte importantă.

Anhidrit

Mineral care intră în compoziţia rocilor, sulfat natural de calciu anhidru (CaSO4), diferit de gips (în care se transformă prin hidratare) prin absenţa apei de cristalizare.

Ca mineral primar apare, de cele mai multe ori, în depozitele saline, în combinaţie cu gipsul. Un exemplu este stratul de rocă ce acoperă depozitele de sare din Texas, Louisiana. Apare şi în depozitele de evaporit, în dolomite si calcare sau în filoanele de minereuri.

Este utilizat la fabricarea mortarului şi a cimentului, ca agent sicativ.

Anhidridă

Compus chimic obţinut, practic sau teoretic, prin extragerea apei (H2O) dintr-un compus iniţial.

Exemple de anhidride anorganice sunt trioxidul de sulf, S, derivat din acidul sulfuric, H2SO4, şi oxidul de calciu, CaO, obţinut din hidroxidul de calciu  Ca(OH)2.

Cea mai importantă anhidridă organică este anhidrida acetică, CH3(CO)2O, o materie primă din care se obţine acetatul de celuloză (folosit la fabricarea benzii magnetice, a fibrelor textile şi a aspirinei).

Anhidrida acetică este un acid acetic complet deshidratat. Anhidridele sunt foarte importante în sinteza organică, din ele obţinându-se, în condiţii favorabile, acizii carboxilici, esterii sau amidele.

Anheuser-Busch Co., Inc.

Unul dintre cei mai mari producători de bere, pe plan mondial.

Are sediul în St. Louis, Missouri, SUA, şi a fost la început o mică fabrică de bere, înfiinţată în 1852 şi cumpărată în 1860 de un fabricant de săpun, Eberhard Anheuser.

În 1861, fiica acestuia s-a căsătorit cu Adolphus Busch, un furnizor de malţ. Busch a introdus în industria producătoare de bere vagoanele frigorifice şi pasteurizarea.

În 1876, compania a introdus pe piaţă o nouă marcă de bere blondă, numită Budweiser. Sub conducerea lui August Anheuser Busch, Jr. (preşedinte între 1946-1975), şi a lui August A. Busch III (preşedinte din 1975), Budweiser a devenit marca de bere cea mai vândută din Statele Unite. Compania produce şi marca Michelob.

Printre alte fabrici ale trustului se numără cele de producere şi reciclare a cutiilor pentru băuturi, grupuri media şi de publicitate, parcuri de distracţii, printre care şi parcurile tematice Sea World şi Busch Gardens (Tampa, Florida).

Anhalt

Fost stat german, situat în centrul Germaniei de azi, pe cursul superior al fluviului Elba.

Aici s-a constituit, încă din sec. XI, o parte a ducatului de Saxonia. Şi-a câştigat autonomia teritorială în 1212. Suferind divizări si unificări teritoriale frecvente, în 1863 a fost reconstituit ca ducat de Anhalt, de către Leopold IV. A devenit parte a Imperiului German, în 1871.

Reconstituit după Al Doilea Război Mondial, ca Saxonia-Anhalt, a devenit ulterior parte a Germaniei de Est, iar din 1990 face parte din Germania reunificată.