Augustin de Canterbury, Sfântul ~

(/?/. Roma? – 26.05.604/605 d.Hr., Canterbury, Kent, Anglia, sărbătorit la 20 mai în Anglia şi Ţara Galilor, la 28 mai în alte ţări)

Primul arhiepiscop de Canterbury.

Călugăr benedictin la Roma, a fost ales de către papa Grigore I să conducă un grup de 40 de călugări misionari în Anglia. La sosirea lor, în 597 d.Hr., au fost întâmpinaţi de către regele Ethelbert de Kent care, la rugămintea soţiei sale, le-a oferit o biserică în Canterbury.

Augustin a convertit la creştinism pe rege şi mii de supuşi ai acestuia, fiind numit episcop al englezilor. La cererea papei, a sfinţit templele păgâne şi a uns alţi 12 episcopi. A întemeiat Biserica lui Hristos la Canterbury, devenită ulterior catedrală, unde a înfiinţat primul episcopat din Anglia. A eşuat în încercarea de a unifica bisericile sale din Anglia cu cele celtice din N Ţării Galilor.

augustană, epoca ~

Perioadă celebră din istoria literaturii latine, cca 43 î.Hr.-18 d.Hr.

Împreună cu perioada precedentă, dominată de Cicero, formează epoca de aur a literaturii latine. Caracterizată prin pace şi prosperitate, epoca este marcată de atingerea unui înalt nivel al expresiei poetice, materializat în versuri sofisticate şi căutate.

Poeziile, cu teme cum ar fi patriotismul, dragostea şi natura, erau închinate unui patron spiritual sau chiar împăratului Augustus. Printre scriitorii celebri ai acestei perioade se numără Vergiliu, Horaţiu, Titus Livius, Ovidiu. Termenul se referă şi la alte perioade considerate „clasice din alte literaturi, dar mai ales la cea engleză de la sfârşitul sec. XVII şi din sec. XVIII.

Augusta

Oraş, centru administrativ al statului Mâine, SUA, 18 560 loc. (2000).

A fost fondat în 1628 de către comercianţii coloniei Plymouth, ca punct de control al navigaţiei pe râul Kennebec. În 1754, aici a fost construit fortul Western (reconstruit în 1922), ceea ce a dus la popularea zonei.

Consolidată ca oraş, aşezarea a primit numele fiicei unui general al Revoluţiei Americane în 1799. A devenit capitala statului în 1832. Este una dintre cele mai importante staţiuni turistice estivale din statul Maine.

August III în poloneză August Fryderyk

(17.10.1696, Dresda, Saxonia – 05.10.1763, Dresda)

Rege al Poloniei şi elector de Saxa (cunoscut sub numele de Frederic August II), a cărui domnie (1733-1763) a fost caracterizată de mari tulburări interne în Polonia.

L-au preocupat mai mult propriile plăceri decât problemele de stat, încredinţând administrarea Saxoniei şi a Poloniei consilierului său, Heinrich von Bruhl (1700-1763) şi familiei Czartoryski. I-a oferit sprijinul Austriei, în timpul Războiului pentru Succesiunea la Tronul Austriei şi în Războiul de Şapte Ani.

August II in poloneză August Fryderyk

(12.05.1670, Dresda, Saxonia – 01.02.1733, Varşovia)

Rege al Poloniei și elector de Saxa (cunoscut sub numele de Fredcric August I).

A urcat pe tronul Poloniei în 1697, convertindu-se la catolicism pentru a-şi mări Şansele. Numit şi August cel Puternic, a invadat Livonia in 1700, începând al doilea Război al Nordului.

Carol XII al Suediei a înfrânt armata lui August şi l-a forţat să abdice în 1706, dar acesta a revenit pe tron în 1710. În timpul domniei sale, Polonia a decăzut de la statutul de putere europeană la cel de protectorat al Rusiei.

Augsburg, Pacea de la ~

Convenţie promulgată în 1555 de Dieta Sfântului Imperiu Roman, care oferea primul fundament legal permanent pentru prezenţa în Germania a cultului luteran, pe lângă cel catolic.

Dieta a hotărât ca membrii imperiului să nu intre în război unii împotriva altora, din motive religioase. Erau recunoscute doar două culte, cel catolic şi cel luteran, şi se stipula ca pe teritoriul unui stat să fie practicat un singur cult.

Totuşi, se oferea posibilitatea ca populaţia să migreze in statele unde cultul lor era acceptat. În ciuda numeroaselor neajunsuri, timp de aproape 50 de ani acordul a salvat imperiul de conflicte interne serioase Vezi și Reformă.

Augsburg, Liga de la ~

Coaliţie formată în 1686 de împăratul Leopold I, regii Suediei, Spaniei, Republica Provinciilor Unite şi electorii din Bavaria, Saxa şi Palatinat.

Liga a fost formată înaintea războiului Marii Alianţe, pentru a se opune planurilor expansioniste ale lui Ludovic XIV al Franţei. S-a dovedit ineficientă, din cauza atitudinii rezervate a unora dintre prinţi în a se opune Franţei, dar şi din cauza lipsei unor acţiuni militare combinate.

Augsburg, Confesiunea de la ~

Document de bază al doctrinei luterane, avându-l ca principal autor pe Philipp Melanchthon.

A fost prezentat împăratului Carol V la Dieta de la Augsburg, pe 25 iunie 1530. Avea ca scop apărarea învăţăturilor luterane împotriva interpretărilor eronate şi oferea un document teologic care putea fi acceptat de romano-catolici.

Era format din 28 de articole care rezumau doctrina luterană şi prezentau abuzurile apărute în cadrul creştinismului occidental de-a lungul timpului. Documentul original a rămas o lucrare de referinţă pentru luterani și unele biserici reformate acceptă chiar o variantă puternic revizuită, a lui Melanchthon. Tradus în engleză în 1536, documentul a stat la baza redactării celor 39 de Articole ale Bisericii Angliei şi a celor 25 de Articole ale cultului metodist.

Augsburg

Oraş din Bavaria, în S Germaniei, 257 800 loc. (2002).

Colonie romană întemeiată în 14 î.Hr. de Augustus, a fost sediul unei episcopii în 739 d.Hr. În 1276 a devenit oraş liber imperial şi a intrat în Liga Şvabă în 1331. Datorită familiilor Fugger şi Welser, oraşul s-a transformat într-un centru financiar şi comercial cu o importanţă deosebită în sec. XV-XVI.

Confesiunea de la Augsburg a fost citită în cadrul Dietei din 1530, iar tratatul de pace de la Augsburg a fost încheiat în 1555. Liga de la Augsburg a fost creată în 1686. Oraşul a devenit parte componentă a landului Bavaria în 1806. A suferit distrugeri însemnate din cauza bombardamentelor în Al Doilea Război Mondial. Printre atracţiile oraşului se numără şi Fuggerei (1519), cel mai vechi azil pentru săraci din lume.

augit

Cel mai răspândit mineral din grupul piroxenilor, întâlnit sub formă de cristale în bazalturi, gabrouri, andezite şi în alte roci eruptive de culoare închisă.

Este un component obişnuit al bazaltelor selenare şi al meteoriţilor. Poate fi întâlnit şi în anumite roci metamorfice de tipul piroxenitelor. Deoarece piroxenii din seria diopsid-hedenbergit şi augitul nu se deosebesc, termenul de augit a ajuns să desemneze oricare tip de piroxen, de la verde-închis la negru, cu simetrie monoclinică (trei axe cristalo-grafice inegale, cu o intersecţie oblică).