Audubon, John James născut Fougere Rabin Jean Rabin ulterior Jean-Jacques Fougere Audubon

(26.04.1785. Les Cayes, Saint Domingue. Indiile de Vest – 27.01.1851 New York, New York, SUA)

Ornitolog, artist şi naturalist american de origine franceză, renumit pentru picturile şi schiţele înfăţişând păsări din fauna Americii de Nord.

Fiu al unui comerciant francez din Haiti, a ajuns în Franţa împreună cu tatăl său. Aici a studiat pentru un timp pictura cu Jacques-Louis David, înainte de a pleca in SUA, la vârsta de 18 ani. Aflat pe proprietatea tatălui său din Pennsylvania, a început primele experimente de marcare cu inel a păsărilor.

După ce a eşuat în afaceri şi-a concentrat atenţia asupra desenării şi studiului păsărilor, călătorind în acest scop din Florida până în Labrador. Opera sa remarcabilă, în patru volume, Păsările Americii (Birds of America), a fost publicată la Londra în 1827-1838. A publicat simultan şi explicaţii suplimentare, purtând titlul Biografie ornitologică (Ornithological Biography, 5 vol., 1831-1839). Lucrarea sa în mai multe volume, Patrupede vivipare din America de Nord (Viviparous Quatrupeds of North America, 1842-1854), a fost finalizată de fiii săi.

Deşi uneori poziţiile păsărilor reprezentate de el sunt nerealiste (întrucât a pictat păsări împăiate), iar unele detalii nu sunt exacte, calitatea artistică a ilustraţiilor sale este incontestabilă. Studiile efectuate sunt fundamentale pentru ornitologia din Lumea Nouă.

auditorium

Parte a unei săli de teatru sau de spectacole, distinctă de scenă, unde stă publicul.

Îşi are originile în teatrul antic grec, unde spectatorii stăteau aşezaţi într-o zonă semicirculară, dispusă în trepte. O sală este formată din stal, loji, balcon I, balcon II şi galerie. Podeaua în pantă şi construcţia convergentă a pereţilor creează o vizibilitate şi o acustică deosebită. În sălile moderne, echipamentele de iluminat, de sunet şi de aer condiţionat sunt mascate în structura pereţilor şi a tavanului.

audit

Control al registrelor şi al rapoartelor unei firme de către contabili autorizaţi, diferiţi de cei care răspund de pregătirea acestor documente.

Auditul public efectuat de contabili independenţi se practică mai ales în firmele mari. Expertul contabil verifică dacă bilanţul firmei a fost realizat după principiile contabile legale şi dacă prezintă obiectiv situaţia financiară şi rezultatele activităţii.

Auditarea impozitelor pe venituri verifică dacă persoanele au raportat corect situaţia financiară când au completat declaraţiile de venit. Neregulile depistate prin audit sunt pedepsite cu amendă sau, în situaţiile în care s-a comis în mod deliberat o fraudă gravă, se intentează acţiune judecătorească. Vezi şi irs.

audion

Tub radio rudimentar creat de Lee De Forest (patentat în 1907).

A fost primul tub electronic cu vid tip triodă. Includea şi un electrod de control, pe lângă catod şi anod. Faţă de detectorii electrolitici şi de cei din carborundum, utilizaţi în acea vreme, audionul permitea o mai bună receptare a semnalelor radio. El a oferit posibilitatea transmisiilor radio în direct şi a devenit elementul de bază al tuturor sistemelor radar, radio, de telefonie, de televiziune şi de calcul, înaintea inventării tranzistorului.

audiere preliminară sau voire dire

În dreptul anglo-saxon, act sau proces de chestionare a potenţialilor juraţi, pentru a determina care dintre ei sunt calificaţi şi potriviţi pentru a face parte dintr-un juriu.

Avocaţii care realizează acest chestionar pot recuza un jurat, atunci când acesta dă dovadă de prejudecăţi, de idei preconcepute privind vinovăţia sau nevinovăţia acuzatului sau de lipsă de politeţe.

audiere

În justiţie, examinare oficială a unui proces de către un judecător, în conformitate cu prevederile legii.

În termeni obişnuiţi, cuvântul se referă adesea la înfăţişarea oficială în faţa unui magistrat, înainte de începerea procesului, în special la audierea preliminară în care un magistrat sau un judecător hotărăşte dacă probele sunt suficiente pentru declanşarea acţiunii în instanţă.

Auden, W(ystan) H(ugh)

(21.02.1907, York. Yorkshire. Anglia – 29.09.1973. Viena, Austria)

Poet şi literat american de origine engleză.

A urmat cursurile Universităţii Oxford, unde a exercitat o influenţă deosebită asupra lui C. Day-Lewis, Louis McNeice şi Stephen Spender. Diferitele sale opere au dezbătut probleme intelectuale sau morale, de interes public, dar au abordat şi lumea interioară a fanteziei şi a visului. În anii 1930 a devenit un erou al stângii, atrăgând atenţia asupra neajunsurilor capitalismului, dar şi asupra totalitarismului.

A colaborat cu Christopher Isherwood la trei drame în versuri. Scrierile ulterioare reflectă schimbări petrecute în viaţa sa (a devenit cetăţean american), în perspectiva sa religioasă şi în cea intelectuală (s-a convertit la creştinism şi a fost dezamăgit de comunism), uneori fiind abordată chiar şi homosexualitatea sa.

Printre creaţiile sale poetice pot fi amintite poemul de proporţii Vârsta neliniştii (The Age of Anxiety, 1947, Premiul Pulitzer), volumele Altădată (Another Time, 1940) şi Omagiu lui Clio (Homage to Clio, 1960). Împreună cu partenerul său de viaţă, Chester Kallman, a scris librete de operă, printre cele mai cunoscute fiind cel al operei lui Igor Stravinski Cariera unui libertin (1951).

Auckland

Oraş din Insula de Nord, Noua Zeelandă, 377 382 loc. (2001), în zona metropolitană 1 158 891 loc.

Întinzându-se de-a lungul porturilor Waitemata şi Manukau, este portul principal şi cel mai mare oraş al ţării. Întemeiat in 1840 drept capitală a Noii Zeelande şi numit după George Eden, viconte de Auckland, a fost capitală până in 1865, când aceasta a fost mutată la Wellington. Este un important centru industrial şi de transport. Un pod leagă oraşul, zona suburbană de pe malul de N aflată în plină dezvoltare şi Davenport, cea mai mare bază navală a Noii Zeelande.

Aubusson, covor ~

Tip de covor produs în satul Aubusson, din centrul Franţei.

Centru manufacturier renumit pentru tapiserii şi stofe de mobilă încă din sec. XVI, Aubusson a primit titlul de Manufactură Regală în 1665. În 1743 au fost create ateliere pentru confecţionarea de covoare pluşate destinate nobilimii. Covoarele erau realizate printr-o tehnică preluată din tapiserie şi reprezentau modele florale şi chinezeşti.

Între sec. XIX-XX, numele Aubusson a devenit sinonim cu covorul franţuzesc lucrat cu urzeală plată.