Alcool

Compus organic care conţine una sau mai multe grupe de hidroxil (—OH) la unul sau mai mulţi atomi de carbon dintr-un lanţ hidrocarbonat.

În funcţie de numărul grupelor substituente (R) la acelaşi atom de carbon, alcoolul se clasifică în alcool primar (RCH2OH), secundar (R2CHOH) sau terţiar (R3COH). Mulţi alcooli se formează în mod natural şi sunt intermediari importanţi în sinteza altor compuşi datorită reacţiilor chimice caracteristice grupei hidroxil. Oxidarea (vezi oxido-reducere) alcoolilor primari produce aldehide şi (dacă este continuată) acizi carboxilici; oxidarea alcoolilor secundari produce cetone. Alcoolii terţiari se distrug prin oxidare. Alcoolii reacţionează în general cu acizii carboxilici, producând esteri. Pot fi transformaţi, de asemenea, în eteri şi olefine.

Printre produşii acestor numeroase reacţii se numără grăsimile, ceara, detergenţii, plastifianţii, emulsificatorii, lubrifianţii, emolienţii şi spumanţii. Etanolul (alcool din cereale) şi metanolul (alcool din lemn) sunt cei mai cunoscuţi alcooli cu o singură grupă hidroxil. Glicolii (de ex. etilen glicol sau antigel) conţin două grupe de hidroxil, glicerolul – trei şi poliolii – trei sau mai multe.

Publicat în A

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *