Bârlad

Municipiu în judeţul Vaslui, România, situat pe râul Bârlad, cu o populaţie dc 69 183 loc. (2002).

Oraşul a fost atestat documentar cu certitudine în 1401, când domnul Moldovei, Alexandru cel Bun, emite un act de danie în care figurează şi un martor, boier, numit Negrea din Bârlad.

Importanţa oraşului este dată de aşezarea sa la răscrucea unor drumuri comerciale care legau centrul şi N Europei cu lumea Bizanţului şi a Orientului. Bârladul a fost un important centru meşteşugăresc şi comercial în Evul Mediu. Momentul Unirii de la 1859 a reprezentat un alt punct important în istoria sa, care a dat un impuls dezvoltării vieţii culturale şi a învăţământului.

După 1948, în Bârlad s-au construit multe locuinţe şi obiective industriale care, după 1990, au fost închise, iar oraşul a intrat într-o perioadă de declin economic şi cultural. În prezent, principalele activităţi economice dezvoltate în municipiu sunt industria textilă, construcţiile, industria alimentară. Din punct de vedere geografic, Bârladul este aşezat pe albia majoră a râului cu acelaşi nume si are câteva resurse naturale importante: hidrocarburi, pietrişuri, argile, straturi acvifere şi ape de adâncime.

Publicat în B

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *