batiniya

Şcoală islamică de gândire, care interpreta textele religioase exclusiv pe baza sensurilor ascunse, în dauna sensului literal.

Asemenea interpretări s-au bucurat de încredere în sec. VIII d.Hr. printre sectele şiite ezoterice şi în special printre ismaeliţii schismatici, care credeau că fiecare sens propriu conţine un sens ascuns, cel adevărat, pe care imamul era împuternicit să-l interpreteze.

Deşi influenţaţi de filozofia speculativă şi de teologic adepţii credinţei batiniya au continuat să promoveze cunoaşterea ezoterică. Musulmanii sunniţi îi consideră duşmani ai Islamului, pentru că resping adevărul literal şi produc confuzie şi controverse prin multiplde interpretări ale textdor sfinte.

Publicat în B

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *