Buzău ~ județ

Judeţ în partea central-estică a României, în SE Carpaţilor Orientali, pe cursul râului Buzău.

Relieful este reprezentat prin trei forme majore: Munţii Buzăului, în NV, zona centralii a Subcarpaţilor de curbură şi Câmpia Bărăganului, în SE. Are patru oraşe, dintre care două municipii. În sec. XVIII, regiunea apare pe harta stolnicului Constantin Cantacuzino.

Judeţul Buzău apare în actualele limite după împărţirea administrativ-teritorială din 1968. Economia are un caracter complex, industrial-agrar, majoritatea activităţilor industriale fiind concentrate în oraşele Buzău şi Râmnicu Sărat.

Obiectivele turistice numără vulcanii noroioşi din zona Pâclele-Arbănaşi, complexul arheologic de la Sărata-Monteoru, mănăstirea Ciolanu, elementele etnografice de pe valea Buzăului, tabăra de sculptură de la Măgura.

Publicat în B

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *