Buzău ~ municipiu

Municipiu, 145 335 loc. (2001), situat în SE României, reşedinţă a judeţului cu acelaşi nume din NV Câmpiei Buzăului.

A fost atestat documentar în sec. IV d.Hr., iar în 1431 figura ca punct vamal între Moldova şi Ţara Românească. La sfârşitul sec. XVI a fost recunoscut ca oraş, iar în 1968, a fost declarat municipiu.

Este nod feroviar şi rutier şi are unităţi industriale în ramura metalurgică, de material rulant, etc. Printre monumente se numără biserica episcopală, ctitorie a lui Matei Basarab (sec. XVII), şi palatul municipal.

Publicat în B

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *