Yunnan sau Yün-nan

Provincie situată în S Chinei.

Este delimitată de Vietnam, Laos şi Myanmar, provinciile Sichuan şi Guizhou şi regiunile autonome Guangxi şi Tibet. Suprafața: 436 200 km2; 42 880 000 loc. (2000). Centrul administrativ: Kunming.

Populația este extrem de variată din punct de vedere etnic fiind alcătuită din cca 20 de naționalități. Relieful este predominant muntos, mai ales în N şi V. Este udat de trei bazine hidrografice ale fluviilor Yangtze, Mekong şi Salween – de aici izvorăsc alte două ape, Xi (cunoscut acolo ca Nanpan şi Hongshui) şi râul Yuan. Din cauza izolării, regiunea a fost independentă în timpul dezvoltării istorice a Chinei, mongolii invadând-o în sec XIII.

În perioada 1855-1873 a fost scena marii rebeliuni musulmane (Panthay). O parte din provincie a fost ocupată de japonezi în Al Doilea Război Mondial. Yunnan se afirmă astăzi prin producţia agricolă, mai ales orez, şi industria mineritului practicată pe scară largă.

peşterile Yungang sau peşterile Yün-Kang

Serie de magnifice temple budiste chineze în peșteri, create în sec V d.Hr., în perioada celor Șase Dinastii.

Există peste 20 de temple importante şi mai multe nișe şi peșteri, care se întind pe aproape 1 km. Sunt printre cele mai vechi rămăşiţe ale primei înfloriri a budismului în China.

Stilul sculptural predominant este o sinteză a influenţelor străine, incluzând influenţele persane, bizantine şi grecești şi elementele derivate mai târziu din arta budistă indiană.

yuman

Populații amerindiene care locuiesc în mod tradițional în valea inferioară a fluviului Colorado şi în zonele învecinate din Arizona şi; California, SUA, şi în Mexic şi care vorbesc limbi înrudite din familia hokan.

Yumanii de pe valea fluviului (inclusiv mojave, yuma şi maricopa) au trăit pe cursul inferior al acestuia şi în partea medie a râurilor Gila. Yumanii din regiunile muntoase (inclusiv hualapai şi havasupai) locuiau în V Arizonei, la S de Marele Canion. Yumanii de pe valea fluviului au fost, la început, fermieri; yumanii din regiunile muntoase practicau vânătoarea şi culesul plantelor.

Nici unii dintre ei nu au întemeiat sate. Religia yumanilor este caracterizată prin credința într-un creator suprem, credința în vise şi folosirea ritualică a baladelor. Astăzi, numărul yumanilor se ridică la peste 4 000.

Yukon

Fluviu în NV Americii de Nord.

Este format din confluența râurilor Lewes şi Pelly în SV Teritoriului Yukon; are 3 190 km lungime. Curge spre NV trecând granița în Alaska, apoi spre SV către Alaska Centrală şi se varsă în Marea Bering. Este al treilea fluviu ca lungime din America de N; întregul curs de 2 035 km din Alaska este navigabil.

A atras atenția după descoperirea aurului, în 1896, într-unul dintre afluenții săi, râul Klondike. Vezi goana după aur din Klondike.

Yukon sau Teritoriul Yukon

Teritoriu, 30 000 loc. (2001), situat în NV Canadei.

Se învecinează cu Alaska şi are capitala la Whitehorse. Drenat de sistemul fluviului Yukon, conține câțiva din cei mai înalți munți din America de N, Munții St. Elias şi Muntele Logan, cel mai înalt vârf al Canadei. A fost, la început, locuit de amerindieni şi de inuiţi (eschimoşi).

Primul vizitator european (1825) a fost exploratorul britanic John Franklin, care a căutat Pasajul de Nord-Vest. După aceasta, s-au produs colonizări sporadice. Descoperirea aurului la sfârşitul anilor 1870 a avut ca rezultat goana după aur din Klondike.

În 1898, s-a separat de Teritoriile de Nord-Vest, dobândind statut teritorial. Creșterea economică bazată pe goana după aur s-a redus curând, dezvoltându-se exploatarea altor minerale, care a continuat pe tot parcursul sec. XX. Prosperitatea relativă se bazează pe servicii şi pe turism.

yuga

Unitate a ciclului cosmic în cosmologia hindusă.

Fiecare yuga este mai mică decât cea precedentă, corespunzând unui declin în starea morală şi fizică a umanității. Patru astfel de yuga formează o mahayuga; 2 000 de mahayuga formează un ciclu cosmic de bază, kalpa. Prima yuga a fost o epocă a perfecțiunii care a durat 1 728 000 de ani.

A patra şi cea mai decăzută yuga a început în 3102 î.Hr. şi va dura 432 000 de ani. La finalul acestei yuga, lumea va fi distrusă, pentru a fi creată din nou, după o perioadă de stagnare, până când ciclul va reîncepe.

Yue Fil sau Yüeh Fei

(1103, Tangyin, provincia Henan, China – 27.01.1141, Lin’an, provincia Zhejiang)

Unul dintre cei mai mari eroi ai Chinei.

După ce populațiile juchen au invadat N Chinei şi au capturat capitala dinastiei Song, Kaifeng, Yue Fei l-a însoțit pe împăratul Gaozong în S, unde s-a stabilit dinastia Song. Yu Fei a împiedicat înaintarea trupelor juchen în S şi a reuşit să recupereze şi să apere câteva dintre teritoriile ocupate din centrul Chinei.

Încercarea sa de a-i împinge către N şi de a lua înapoi teritoriile pierdute a fost contestată de ministrul Qin Hui, pe care Yue l-a executat. Yue a fost considerat erou mitic pentru rezistența sa față de dominația străină.

yucca

Denumire comună pentru cele cca 40 de specii de plante suculente (genul Yucca) din familia Liliaceae, originară din S Americii de Nord.

Majoritatea speciilor nu au tulpină şi au la bază o rozetă de frunze tari, ascuțite, în formă de sabie şi ciorchini de flori albe cernite. Copacul-lui-Iosua (Y. brevifolia) are o tulpină care depășește 10 m înălțime. Sunt cultivate, în special, ca plante ornamentale, pentru înfățișarea lor neobișnuită şi ciorchinii atractivi ai florilor, înfățișarea lor inspirând nume precum baioneta-spaniolă (Y. aloi folia), pumnalul-spaniol (Y. gloriosa) şi acul-lui-Adam sau iarba-ursului (Y. filamentosa).

Moliile-yucca (genul Tegeticula) trăiesc pe tufișurile de yucca, fiecare specie fiind adaptata unei specii anume de plantă. Astfel, yucca nu poate fi polenizată de o altă insectă, aşa cum nici molia nu poate să-şi depună ouăle şi să-şi crească larvele pe o altă plantă.

Peninsula Yucatán

Peninsulă în NE Americii Centrale.

Se întinde între golful Mexic şi Marea Caraibilor; cei 197 600 km2 ai teritoriului său includ statele mexicane Campeche, Quintana Roo, Yucatán şi, în S, mari părţi din Belize şi Guatemala. Are cca 320 km lățime şi o linie de coastă de aproape 1 100 km.

Zona a fost leagănul mai multor civilizații precolumbiene, înainte de sosirea lui Hernán Cortéz, în 1525. A urmat stăpânirea spaniolă, dar chiar din acele timpuri un număr semnificativ de indieni maya s-au izolat în interiorul ținutului şi au opus rezistență guvernului.

Zonele de coastă, cu multe staţiuni şi plaje mirifice, cu siturile arheologice generoase, printre care Chichén Itza, Uaxactún şi Uxmal, sunt importante atracții turistice.

Yucatán

Stat din SE Mexicului, situat în N peninsulei Yucatán.

Suprafaţa: 43 380 km2; 1 658 210 loc (2000). Centrul administrativ: Merida. Când a devenit stat, în 1824, Yucatán ocupa, de fapt, întreaga insulă, dar crearea statelor Campeche şi Quintana Roo (1912) şi alte modificări ale frontierei au redus vechiul stat Yucatán la dimensiunile de astăzi.

A fost mult timp locuit de indieni maya care vorbeau prea puțin spaniola; este locul în care se găsesc ruinele maya.