chimie fizică

Ramură a chimiei care se ocupă cu interacţiunile și transformările materialelor.

Spre deosebire de alte ramuri, chimia fizică se ocupă de legile fizice care stau la baza tuturor interacţiunilor chimice (de ex. legile gazelor), măsurând, corelând și explicând o latură cantitativă a reacţiilor.

Mecanica cuantică a avut un rol important în clarificarea unor aspecte ce ţin de chimia fizică, modelând cele mai mici particule, atomi și molecule. Chimiştii teoreticieni au folosit computere și tehnici matematice avansate pentru a înţelege comportamentul chimic al materiei.

Termodinamica chimică se ocupă cu legătura dintre căldură și alte forme de energie chimică, pe când obiectul cineticii este reprezentat de viteza reacţiilor chimice. Subdisciplinele chimiei fizice sunt electrochimia, fotochimia și catalizarea.

Publicat în C

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *