Homer în greacă Omiros

(sec. IX sau VIII î.Hr.?, Ionia?, azi în Turcia)

Autorul presupus al Iliadei (Ilias) şi al Odiseei (Odisseia).

Deşi aceste două mari poeme epice ale Greciei antice au fost dintotdeauna atribuite imaginii mitice a lui Homer, se ştie foarte puţin despre el, dincolo de faptul că grecii au legat în Antichitate numele lui de aceste opere.

Dacă se acceptă ipoteza că a existat un poet epic numit Homer, care a jucat rolul principal în modelarea Iliadei şi a Odiseei, atunci Homer este cu siguranţă unul dintre cei mai mari artişti din literatură. El este, de asemenea, unul dintre autorii cei mai influenţi, în sensul cel mai larg, întrucât cele două epopei au asigurat baza educaţiei şi a culturii greceşti de-a lungul perioadei clasice şi au format coloana vertebrală a educaţiei până în timpul Imperiului Roman şi al răspândirii creştinismului.

Indirect, prin intermediul Eneidei lui Vergiliu (care a fost modelată după forma Iliadei şi a Odiseei), direct, prin renașterea acestora în cultura bizantină, la sfârșitul sec. VIII d.Hr., şi ulterior, prin trecerea lor în Italia, cu ajutorul cărturarilor bizantini care au fugit în Occident de frica otomanilor, epopeile lui Homer au avut un impact profund asupra culturii renascentiste din Italia. De atunci, răspândirea traducerilor a transformat poemele în cele mai importante opere din tradiţia clasică europeană.

Probabil că prin impactul lor asupra culturii clasice grecești, Iliada şi Odiseea au afectat în cel mai subtil mod standardele şi ideile occidentale. Grecii au considerat epopeile mai mult decât simplă literatură; ei ştiau bucăți întregi din ele pe de rost şi le-au apreciat nu doar ca simbol al unității şi eroismului elen, ci şi ca sursă antică de morală şi chiar instruire practică.

Publicat în H

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *