lanț trofic

Secvență de transfer, sub formă de hrană, al materiei şi energiei de la un organism la altul.

Aceste relaţii de nutriţie, interdependente, se întrepătrund, formând o reţea trofică, deoarece majoritatea organismelor consumă sau sunt consumate de multe alte tipuri de organisme. Plantele şi alte organisme fotosintetice (cum ar fi fito-planctonul), convertind energia solară şi înglobând-o în substanţe nutritive, alcătuiesc sursa primară de hrană.

Într-un lanţ format din specii de animale prădătoare, un animal care se hrăneşte cu plante este consumat de un alt animal, aparţinând unei specii de dimensiuni mai mari. Într-un lanţ de specii parazite (vezi parazitism), un organism mai mic consumă o parte dintr-o gazdă mai mare şi poate fi, la rândul său, parazitat de un organism aparţinând unei alte specii, cu dimensiuni şi mai mici.

Într-un lanţ saprofitic, microorganismele se dezvoltă utilizând materia organică moartă. Deoarece la fiecare verigă, sau nivel trofic, se pierde energie sub formă de căldură, în mod normal lanţurile nu cuprind mai mult de patru sau cinci niveluri trofice.

Publicat în L

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *