lege militară

Lege destinată să guverneze forțele armate şi personalul auxiliar civil.

Ea nu exonerează personalul militar de la obligațiile față de codul civil al țării sale sau față de dreptul internațional. Răzvrătirea, insubordonarea, dezertarea, erorile de conduită şi alte abateri de la disciplina militară constituie încălcări ale legii militare; incriminații pot fi aduși în fața curții marțiale. Abaterile minore pot fi penalizate de un ofițer comandant (de ex., prin privarea de anumite drepturi sau de libertate).

Publicat în L

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *