limbă

În lingvistică, sistem de simboluri convenționale, scrise sau vorbite, folosite de oamenii dintr-o cultură comună pentru a comunica între ei.

Limba reflectă, dar şi influențează felul de a gândi al unei culturi, iar schimbările intervenite într-o cultură influențează dezvoltarea limbii sale. Limbile înrudite devin mai diferențiate atunci când vorbitorii sunt izolați unul de altul. Când comunitățile lingvistice se află în contact (de ex. prin comerț sau cucerire), limbile se influențează reciproc.

Majoritatea limbilor existente sunt grupate cu alte limbi, după descendența „genetică” dintr-o limbă ancestrală comună (vezi lingvistică istorică). Cea mai largă grupare de limbi este familia lingvistică. De exemplu, toate limbile romanice sunt derivate din latină, care la rândul ei aparține ramurii italice a familiei de limbi indo-europene, originară din vechea limbă-sursă, protoindo-europeana.

Alte mari familii sunt: limbile sino-tibetane, austroneziene, dravidiene, altaice şi aus-tro-asiatice, în Asia; familiile niger-congo, afro-asiatice şi nilo-sahariene în Africa; limbile uto-aztece, maya, otomanguene şi tupi, în cele două Americi. Relațiile dintre limbi sunt stabilite prin compararea morfologiei şi a sintaxei şi mai ales prin căutarea cuvintelor înrudite din diverse limbi.

Limba are o structură complexă care poate fi analizată şi prezentată sistematic (vezi lingvistica). Toate limbile încep ca vorbire, iar multe creează sisteme de scriere. Toate pot folosi diferite structuri prepoziționale pentru a exprima o stare de spirit. Pentru aceasta îşi folosesc în mod diferit resursele, dar par a fi la fel de flexibile structural.

Principalele resurse sunt topica, forma cuvintelor, structura sintactică şi, în vorbire, intonația. Diferitele limbi țin indicatorii pentru număr, persoană, gen, timp, mod şi alte categorii, separați de rădăcina cuvântului sau atașați ei. Capacitatea umană înnăscută de a învăța limbi se diminuează cu vârsta, iar limbile studiate după vârsta de 10 ani sunt de obicei vorbite mai prost decât cele învățate înainte de această vârstă. Vezi şi dialect.

 

Publicat în L

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *